Kerncijfers
Nuttige links
Contact
Aficor
Het lijkt erop dat u een niet-ondersteunde browser gebruikt

Verouderde browsers kunnen uw computer blootstellen aan beveiligingsrisico’s. Om de beste ervaring met het gebruik van onze site te krijgen, moet u één van de onderstaande browsers installeren. Klik op één van de onderstaande icoontjes om de browser te installeren.

Personenbelasting

Voordelen alle aard - AJ2025

Verwarming

Bedrijfsleiders

Anderen

Elektriciteit

Bedrijfsleiders

Anderen

Telefoonabonnement

Tablet, smartphone of gsm

Internet + mobiele data

PC, laptop en randapparatuur

Bedrijfswagen

Dieselmotor

CW x (5,5 + 0,1 x (CO2-uitstoot - 65)/100 x 6/7)

Benzine, LPG -of aardgasmotor 

CW x (5,5 + 0,1 x (CO2-uitstoot - 78)/100 x 6/7)

Minimumvoordeel

Bewoning

Niet gemeubileerde woning

KI x 2,1763 x 100/60 x 2

Gemeubileerde woning

KI x 2,1763 x 100/60 x 5/3 x 2

Belastingschalen

Schijf 1

25 %

Schijf 2

40 %

Schijf 3

45 %

Schijf 4

50 %

Belastingvrije sommen

Basisbedrag

Verhoging basisbedrag handicap belastingplichtige

Verhoging van de belastingvrije som

1 kind

2 kinderen

3 kinderen

4 kinderen

Supplement voor elk kind boven het vierde 

Toeslag voor kind jonger dan 3 jaar (geen kinderoppas)

Ouders, broers en zussen ten laste. Ouder van 65 jaar of ouder (overgangsreg.)

Ouders, broers en zussen ten laste. Ouder van 65 jaar of ouder (zorgbeh.)

Iedere andere persoon ten laste

Alleenstaande met kinderen ten laste of in co-ouderschap

Barema Belastingsvrije sommen

Schijf 1

25 %

Schijf 2

30 %

Schijf 3

40 %

Schijf 4

45 %

Schijf 5

50 %

Nettobestaansmiddelen

Algemene regel

Individuele aanslag - gewone kinderen

Individuele aanslag - gehandicapte kinderen

Minimumbedrag aftrekbare kosten

Zijn geen bruto-bestaansmiddel (voor een eerste schijf van):

Pensioenen aan ouders, broers en zussen ouder dan 65j

Onderhoudsuitkeringen aan kinderen

Inkomen jobstudent en student zelfstandige

Vrijgestelde beroepsinkomsten

Vrijstelling tussenkomst woon-werkverkeer (andere)

Vrijgestelde fietsvergoeding voor woon-werkverkeer

Niet recurrente resultaatsgebonden voordelen

Huwelijksquotiënt en meewerkinkomen

Toegelaten maximumbedrag van de persoonlijke beroepsinkomsten van de meewerkende echtgenoot

Maximumbedrag van het huwelijksquotiënt

Werkelijke beroepskosten woon-werkverkeer, VAPZ, e.a.

Verplicht forfait woon-werkverkeer personenwagen

Facultatief forfait woon-werkverkeer andere vervoermiddelen

maximum aantal kilometer enkele rit

verplaatsing met fiets

VAPZ-gewoon (8,17% zelfstandig inkomen) met max.

VAPZ-sociaal (9,40% zelfstandig inkomen) met max.

Forfaitaire beroepskosten

Werknemers

30 %

0 %

Winstbehalers

30 %

0 %

Batenbehalers

28,7 %

10 %

5 %

3 %

0 %

Bedrijfsleiders

3 %

0 %

Roerende inkomsten

Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito's

Vrijstelling gewone dividenden

Maximumbedrag kwalificatie auteursrechten als roerend inkomen

Forfaitaire kosten auteursrechten

Schijf 1

50 %

Schijf 2

25 %

Schijf 3

0 %

Onroerende inkomsten

Indexatiecoëfficient kadastraal inkomen

Revalorisatiecoëfficient:

Belastingverminderingen leningen en levensverzekeringen

Woonbonus - Federaal

Basisbedrag

Verhoging gedurende eerste 10 jaar

Extra verhoging 3 kinderen of meer

Belastingvermindering %

Woonbonus - Vlaanderen

Basisbedrag leningen tot en met 2014

Basisbedrag leningen vanaf 2015 tot en met 2019 

Verhoging gedurende eerste 10 jaar

Extra verhoging 3 kinderen of meer

Belastingvermindering % - lening tot en met 2014

Belastingvermindering % - leningen vanaf 2015

Woonbonus - Brussel (leningen voor 2017)

Basisbedrag

Verhoging gedurende eerste 10 jaar

Extra verhoging 3 kinderen of meer

Belastingvermindering % - lening voor 2015

Belastingvermindering % - lening vanaf 2015

Woonbonus - Wallonië (leningen voor 2016)

Basisbedrag

Verhoging gedurende eerste 10 jaar

Extra verhoging 3 kinderen of meer

Belastingvermindering %

Chèque Habitat - Wallonië

Basisvermindering of krediet

Verhoging per kind ten laste

Inkomstengrens voor de volledige vermindering

Maximaal inkomen met recht op cheque habitat

Federaal langetermijnsparen - max. premies en kapitaalaflossingen

Eerste schijf netto beroepsinkomen 15% en 6% op saldo

Absoluut maximum

Belastingvermindering %

Langetermijnsparen Vlaanderen - max. premies en kapitaalaflossingen

Eerste schijf netto beroepsinkomen 15% en 6% op saldo

Absoluut maximum

Belastingvermindering %

Langetermijnsparen Brussel - max. premies en kapitaalaflossingen

Eerste schijf netto beroepsinkomen 15% en 6% op saldo

Absoluut maximum

Belastingvermindering %

Langetermijnsparen Wallonië - max. premies en kapitaalaflossingen

Eerste schijf netto beroepsinkomen 15% en 6% op saldo

Absoluut maximum

Belastingvermindering %

Maximumbedrag hypothecair woonkrediet langetermijnsparen:

Federaal (niet eigen woning)

Andere belastingverminderingen

Pensioensparen

Gewoon 

Verhoogd

Belastingvermindering %

Giften

Minimumgift

Absoluut maximum

Belastingvermindering %

Kinderoppas

Maximumbedrag

Belastingvermindering %

Rechtsbijstandsverzekering

Maximumbedrag

Belastingvermindering %

Dienstencheques

Maximumbedrag

Belastingvermindering

Aficor Deerlijk

Tulpenlaan 167 - 169
8540 Deerlijk
056 71 22 01
deerlijk@aficor.be

BTW nr: BE 0430.313.279

Aficor Ronse

Coupl’ Voie 8
9600 Ronse
055 23 00 40
ronse@aficor.be

BTW nr: BE 0474.987.719